X3 陶瓷系列
 
 
琥珀光學eTag系列提供最佳的光學透明度和可視性
琥珀光學晶透陶瓷採用奈米澱積技術,是一款透光率極高的高性能太陽光能控制薄膜。與市場上具備相同透光率的大多數太陽光能控制膜相比,我們所採用的奈米離散光學塗層使薄膜產品具有更高的隔熱性能。
琥珀光學eTag系列解晰度高,是少數幾種能夠提供上佳隔熱性能的薄膜產品之一,符合大多數國家的限制規定。
技術參數 – 晶透陶瓷
系列 型號 VLT
可見光透過率
VLR
可見光反射率
SC
遮蔽係數
TST
總太陽能透過率
IRR
紅外線阻隔率
UVR
紫外線阻隔率
TSER
太陽能總阻隔率
晶透陶瓷 70 C70 71% 8% 0.61 36% 91% >99% 49%
eTag 系列 E60 65% 9% NA NA 75% >99% NA
eTag 系列 E40 39% 9% NA NA 90% >99% NA
OEM 系列 e38 40% NA NA NA 58% >99% NA
註:OEM e38限琥珀授權服務中心使用,保固三年。